Børnehaven

I børnehaven er vi 48 børn i alt, der fordeler sig over flere lokaler, på legepladsen eller i nærområdet i den nordlige del af Ikast, afhængig af aktiviteter i løbet af dagen.

Vi er optagede af at tænke i helheder, og i modsætning til de mange stueopdelte institutioner, har vi valgt at opbygge vores børnehave, ud fra en pædagogik på funktionsopdelte rum. Børnene får derved mulighed for at danne relationer på kryds og tværs, som tilgodeser en større samhørighed i gruppen.

Børnene inddeles i basisgrupper: Hippogrifferne, Dragerne & Kæmperne. De vil her spise sammen, holde fødselsdage m.m. Børnene vil dermed også tilknyttes faste voksne, som sikrer trivsel hos det enkelte barn.