Læringsmiljø og gruppeaktivitet

Ønskelandets grupperum er indrettet således, at de tager afsæt i pædagogiske temaer. Børnene inddeles i mindre grupper, hvor de fordyber sig i f.eks. sprog. De forskellige rum vil være indrettet således, at de afspejler et specifikt tema, dvs. At f.eks. sprogrummet vil bære præg af sproglig udsmykning i form af rim/remser, bogstaver osv.

Med vores indretning af rummene, samt indretning af mindre rum i rummene, skaber vi plads til at børnene kan have forskellige legeplatforme, som giver mulighed for at udfolde sig i større og mindre fællesskaber.

Børnenes selvhjulpenhed skal tilgodeses, så børnene selv kan starte legen eller aktiviteten uden at være afhængig af en voksen for at komme i gang.

Det vil sige:

  1. Tingene skal være i børnehøjde. Det er ærgerligt at stå og mangle en limstift, fordi den står på øverste hylde i ”voksenskabet”, når karton og pailletter ligger klar på bordet.
  2. Rummene er indrettede, så børnene nemt kan se, hvad man kan lege her. Rummene er opdelt i mindre rum med reoler, tæpper osv. Vi vil gerne have et inspirerende miljø med fede detaljer. Knapt så institutionsagtigt: men med fokus på hygge og den gode leg.

Derudover vil vi udnytte vores fantastiske omgivelser, og der vil forekomme udegrupper, med naturen i fokus.