Lidt om vores menneskesyn og pædagogik – og hvordan det ser ud i praksis

Vi er på mange måder optagede af, at tænke i helheder og i modsætning til de mange stueopdelte institutioner, har vi valgt at opbygge vores pædagogik på funktionsopdelte rum. Børnene får derved mulighed for at danne relationer på kryds og tværs, som tilgodeser en større samhørighed  børnene i mellem.

At være barn i Børnehuset Ønskelandet skal være en god oplevelse. Vi ser børn som kompetente mennesker, der har lige så meget ret til at have egne meninger som de voksne.

Vi er optaget af at være tydelige og sætte grænser. Vi laver aftaler med børnene, og giver dem en forklaring på hvorfor det er vigtigt at have aftaler med hinanden. Vi vil bruge visuel kommunikation på relevante steder, så børnene bliver husket på f.eks. at bruge indestemme, gå-ben eller lign. Herved bliver både børn og voksne enige om hvilke regler vi har i børnehaven.

De voksne guider børnene i et positivt sprogbrug, så vi derved undgår at skælde ud og fortælle hvad vi ikke vil se, men derimod fortælle hvad vi gerne vil se: ”Her går vi på gulvet”, ”husk lige dine gå-ben” eller lign.

Vi tror på at de sociale kompetencer, den vigtigste læring. Vi vil derfor have stort fokus på, hvordan vi opfører os overfor hinanden, hvordan vi er en god ven, og hvordan vi selv har det i maven, når vi er sammen med andre mennesker i forskellige sammenhænge.

Vi vil i vores hverdag sikre, at vi holder vores mål for øje med et bevidst valg af aktiviteter og vi vil evaluere løbende, så vi derved undgår at bruge unødige kræfter på tiltag der ikke fungerer.