Forældresamarbejde

Ønskelandet vægter samarbejdet med jer forældre højt, og vi vil arbejde målrettet på at inddrage jer forældre, igennem gensidige forventninger og respekt.

Vi vil:

  • Tilbyde besøg i huset før opstart.
  • Sikre daglig kontakt og tæt samarbejde.
  • Tilbyde trygge og omsorgsfulde rammer til jeres børn.
  • Opfordre til konstruktiv dialog og sparre med jer.
  • Give mulighed for at danne et bredt og vedvarende netværk, igennem sociale arrangementer i Ønskelandet.
  • Give indflydelse i børnenes oplevelser og dagligdag, gennem forældrebestyrelse og forældremøde.
  • Dokumentere vores hverdag via månedsbreve, billeder, SMITTEmodeller, hverdagshistorier m.m.