Om private institutioner

En privat daginstitution fungerer på samme vilkår som en kommunal institution, hvad angår åbningstid (dog med lidt bedre vilkår, vi åbner hver dag kl. 6.15 og fredag har vi åbent til kl. 16.00), søskenderabat, fripladsmuligheder, madordning m.v.

Undersøgelser af brugertilfredshed i daginstitutionerne fra 2013, og forskning fra Institut for Uddannelse og Pædagogik 2015, dokumenterer en række fordele ved private institutioner, herunder:

  • Større engagement hos ansatte og bedre lederskab.
  • Bedre service, kost og hygiejne
  • Højere grad af selv- og medbestemmelse.
  • Typisk mindre dagtilbud, der giver større nærvær og voksenkontakt.