Opsigelse af plads

Ønsker du at opsige dit barns plads i Børnehuset Ønskelandet, skal det bemærkes, at der er 6 ugers opsigelse til d. 1 eller d. 15 i en måned.

Altså ønsker I at jeres barn skal starte i en anden institution pr. F.eks. 1. februar, så skal vi have besked senest (men gerne tidligere) d. 15 december.

Fristen sikrer at vi kan nå at få et nyt barn ind til at dække pladsen så institution og dermed børnene, ikke mister tilskud i en overgangsperiode.

Udmeldelse sker ved, at du/I sende en mail til anne@onskelandet.dk, hvornår du/I ønsker at udmelde jeres barn.
Ved overflytning til en kommunal institution, vil kommunen i visse tilfælde tilbyde at arrangere udmeldelsen af Børnehuset Ønskelandet for jer.

Dette betegner vi ikke som en gyldig udmeldelse, så for at sikre jer, at I overholder fristen, og ikke kommer til at betale ekstra, så skal I selv stå for udmeldelse.