Pædagogik

Med anerkendelsesbegrebet i ryggen, vil vi møde hvert barn i børnehøjde. Vi vil skabe en kultur, hvor børn vil blive mødt af engagerede og nærværende voksne, der guider børnene i et positivt og hjernesmart sprogbrug.

Vi er optagede af, at guide børnene visuelt i Ønskelandets regler. Rundt omkring i institutionen vil børnene møde billeder af hvordan vi bedst er sammen med hinanden på- Børnene vil derved løbende få en reminder om f.eks. at bruge indestemme, hjælpe hinanden osv. De voksne behøver derfor ikke gå rundt med en løftet pegefinger, men derimod henvise til de fælles
regler som børnene selv har været medskaber i at lave. Derudover vil børnene hver dag introduceres i hvad dagen skal indeholde, igen ved hjælp af billeder. Vi vil skabe en forudsigelig hverdag, hvor børnene ved hvad der skal ske.

Vi vil i løbet af året tilrettelægge forskellige emneuger, hvor både vuggestuebørn og børnehavebørn deltager. På den måde, er det hele huset på tværs, som arbejder med samme tema, blot på forskellige niveauer.