Personale

Personalet i Ønskelandet er en blanding af pædagoger, PGU’er, medhjælpere og på sigt studerende.

Vi vil i ansættelsesprocessen vægte, at få lavet den optimale sammensætning af personalet, således at hver medarbejder vil have sit eget interesse- og kompetencefelt.

Vi vil udnytte at vi er forskellige og brænder for noget forskelligt.