Priser

Egenbetaling 2019:

  • Vuggestue: 3158 kr.
  • Børnehave: 2519 kr. Priserne inkluderer mad, bleer mv.
  • Forældrebetalingstaksten er pr. måned, 12 måneder om året, da vi ikke ønsker at danne sampasning med andre institutioner, da vores vurdering er at alle børn har det bedst i vante omgivelser, med kendte omsorgspersoner.

  • Der er mulighed for fripladstilskud og søskenderabat som i det kommunale system.
  • Søskenderabatten er 50% af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster.
  • Fripladstilskud søges af forældrene direkte hos kommunen og vi får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egenbetalingen vil blive reduceret tilsvarende.
  • Ved accept af en plads indbetales et depositum på kr. 3000,00 pr. barn. Depositummet sikrer jer pladsen og vil blive tilbagebetalt, når jeres barn forlader institutionen, såfremt der ikke er nogen restancer og den gældende opsigelsesvarsel er overholdt.
  •