Pædagogik og hverdagen

Vi vil glæde os til at byde jer og jeres barn velkommen i Børnehuset Ønskelandet. Vores vigtigste arbejde er at skabe en god relation til dit barn, med nærvær og omsorg i fokus.

Vores overordnede pædagogiske principper bygger på anerkendelse og selvhjulpenhed, hvor vi tager hensyn til det enkelte barns behov. For kunne sikre at dette hensyn  opfyldes har vi brug for jer. Det er jer der kender jeres børn bedst og et tæt forældresamarbejde er derfor nødvendigt. Jeres børn vil derfor få mulighed for at udvikle sig i eget tempo og får støtte til det der kan være svært. Vi vil støtte børnene i at være selvhjulpne. Børn kan meget mere end vi tror, så vi vil som voksne derfor øve os i at holde os tilbage, og lade børnene komme til.

Vi mener at børn er værdifulde i sig selv og børnene skal også opleve det sådan. Vi vil give børnene mulighed for at udvikle et sundt og stærkt selvværd i fælleskabet.

Allerede i vuggestuen vil vi øve børnene i de sociale kompetencer. Børnene vil bl.a. blive introduceret til ”STOP-hånden”, som hjælper os til at sige fra overfor hinanden på en ordentlig måde.