Om Ønskelandet

Drømmen

Drømmen startede for i 2012, da vi – stifterparret Rasmus og Anne Hartig Hebsgaard – en eftermiddag besøgte den daværende ”Ungdomsgården”. Rasmus gik som lille på Ungdomsgården – og festede senere der som ung. Minderne fik frit løb, og vi blev fortryllet af forestillingen om en magisk verden, som kunne danne rammerne om et fantastisk værested for børn, unge og de voksne omkring denne.

Responsen var klar: ”Får vi nogensinde muligheden – bør vi omdanne dette sted til verdens bedste daginstitution”, sagde vi til hinanden. 5 år senere, sad vi under sydlige himmelstrøg i Kroatien, hvor der pludselig bippede en besked ind hvor der stod: ”Kommunen har opsagt deres kontrakt med Ungdomsgården – den sættes til salg”.

Alle idéer, tanker og følelser kom i spil – nu skulle det være! Vores fælles drøm kunne blive til virkelighed.

De efterfølgende år, bød på lange aftener og massive forhandlinger. Og travle arbejdsmåneder. Men drømmen blev til virkelighed. Vi har startet – synes vi selv – verdens bedste vuggestue og børnehave i fantastiske omgivelser, i hjertet af Ikast – med en pædagogik, der giver børnene de samme oplevelser, som Rasmus i dag mindes.

Vi glæder os til at byde velkommen til vores Ønskeland – landet hvor drømmene bliver til virkelighed, og hvor trivsel og nærvær er essentiel for hele vores eksistens.

Menneskesyn

Børnehuset Ønskelandet bygger vores pædagogiske principper: Anerkendelse og selvhjulpenhed, og at vi tager hensyn til det enkelte barns behov. I det daglige skaber vi nærvær for det enkelte barn, og vi deler rundhåndet ud af knus og kram.

Med anerkendelsesbegrebet i ryggen vil vi møde hvert barn i børnehøjde. Vi vil skabe en kultur, hvor børn vil blive mødt af engagerede og nærværende voksne, der guider børnene i et positivt og hjernesmart sprogbrug.

Vi er optaget af at guide børnene visuelt i Ønskelandets regler. Rundt omkring i institutionen vil børnene møde billeder af, hvordan vi bedst er sammen med hinanden på. Børnene vil derved løbende få en reminder om f.eks. at bruge indestemme, hjælpe hinanden osv. De voksne behøver derfor ikke gå rundt med en løftet pegefinger, men derimod henvise til de fælles regler som børnene selv har været medskaber i at lave.

Vi vil gribe nuet og følge børnenes invitationer og hvad de er optaget af. Vi er opmærksomme på, hvornår vi øver børnenes forskellige kompetencer. Når vi fx øver vores grovmotorik, skal vi vente til det bliver vores tur til at hoppe eller slå kolbøtter. Det bliver hermed naturligt og meningsskabende for børnene at vente på deres tur, så vi ikke hopper ned i hovedet på en kammerat.

Vi fejrer børnenes sejre. Det kan være sej kamp selv at lære at tage tøj på. Når det lykkes, “fejrer” vi barnets sejr med high-five, og vi tager billeder af, at børnene nu kan. Billederne bliver herefter hængt op, så andre børn bliver motiveret til at øve sig.

Vi vil i løbet af året tilrettelægge forskellige emneuger, hvor både vuggestuebørn og børnehavebørn deltager. På den måde er det hele huset på tværs, som arbejder med samme tema, blot på forskellige niveauer.

Vi fokuserer på et varmt og tæt samarbejde med jer forældre om jeres barn, samtidig med at vi har overblik over børnegruppens behov. 

At være barn i Børnehuset Ønskelandet skal være en god oplevelse. Vi støtter jeres barn i at udvikle sig i sit eget tempo, og at barnet får støtte til det, der kan være svært.

Vi mener, at børn er værdifulde i sig selv, og vi vil arbejde dagligt på, at give børnene muligheder for at udvikle et sundt og stærkt selvværd.

Vi ser børn som kompetente mennesker, der har lige så meget ret til at have egne meninger som de voksne. Når vi er sammen med børnene, er vi derfor yderst opmærksomme på at være lydhøre og nærværende i relationen med børnene.

Med denne tilgang opnår vi, at børnene hver dag tør udtrykke deres ønsker og meninger, som giver den bedste forudsætning for at alle børn trives som barn i fællesskabet. Vi voksne bliver klogere på, hvad der er på spil i børnegruppen, og hvad de interesserer sig for.

Private institutioner

En privat daginstitution fungerer på samme vilkår som en kommunal institution, hvad angår åbningstid (dog med lidt bedre vilkår, vi åbner hver dag kl. 6.15 og fredag har vi åbent til kl. 16.00), søskenderabat, fripladsmuligheder, madordning m.v.

Undersøgelser af brugertilfredshed i daginstitutionerne fra 2013, og forskning fra Institut for Uddannelse og Pædagogik 2015, dokumenterer en række fordele ved private institutioner, herunder:

  • Større engagement hos ansatte og bedre lederskab.
  • Bedre service, kost og hygiejne
  • Højere grad af selv- og medbestemmelse.
  • Typisk mindre dagtilbud, der giver større nærvær og voksenkontakt.

Find os her

© Børnehuset Ønskelandet. All rights reserved.