Priser

Egenbetaling 2024

  • Vuggestue: 3.828 kr.
  • Børnehave: 3.116 kr.
  • Priserne inkluderer mad, bleer mv.

Forældrebetalingstaksten er pr. måned, 12 måneder om året, da vi ikke ønsker at danne sampasning med andre institutioner. Det er vores vurdering, at alle børn har det bedst i vante omgivelser, med kendte omsorgspersoner.

  • Der er mulighed for fripladstilskud og søskenderabat som i det kommunale system.
  • Søskenderabatten er 50% af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster.
  • Fripladstilskud søges af forældrene direkte hos kommunen og vi får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egenbetalingen vil blive reduceret tilsvarende.
  • Ved accept af en plads indbetales et depositum på kr. 3000,00 pr. barn. Depositummet sikrer jer pladsen og vil blive tilbagebetalt, når jeres barn forlader institutionen, såfremt der ikke er nogen restancer og det gældende opsigelsesvarsel er overholdt.
  • Vær opmærksom på, at der er differentieret egenbetaling, hvis dit barn har en anden bopælskommune end den kommune institutionen befinder sig i.

Find os her

© Børnehuset Ønskelandet. All rights reserved.