Forældresamarbejde

Når vi modtager et nyt barn, inviteres barnet og forældre til en velkomstsamtale inden opstart. Forældrene får herved mulighed for at fortælle, hvad de har på hjertet, og vi kan dermed tilrettelægge hverdagen med evt. hensyn til det enkelte barn.

Når forældre afleverer deres børn i Ønskelandet om morgenen giver vi mulighed for, at forældrene kan give informationer til det pædagogiske personale. Dermed giver forældrene os de bedste forudsætninger for at sikre børnenes trivsel i løbet af dagen.

Ligeledes om eftermiddagen viderebringer vi oplevelser mv. børnene har haft i løbet af dagen.

Forældrene bliver vha. nyhedsbreve, collager og små fortællinger fra hverdagen, som beskrives på tavlerne og børneintranettet delagtiggjort i vores hverdag, sammen med deres børn. Forældrene får derved mulighed for at spørge ind til barnet, og hjælpe barnet på vej i fortællingen.

Vi beder forældrene om hjælp, når vi vil fremme en specifik indsats. Forældrene får hermed mulighed for at ”øve” derhjemme og bakke op, så børnene får bedre forudsætning for at få succesoplevelser.


Find os her

© Børnehuset Ønskelandet. All rights reserved.