Venteliste

Ventelisten kommer du på ved at udfylde nedenstående web-form. Her kan du både skrive dig op til vuggestue og børnehavepladser.

Hvilken placering har jeg på ventelisten?
Ja, det er altid det store spørgsmål, og vi kan sjældent give et svar, der kan bruges til noget. Grunden er, at forældre ofte står både på den kommunale venteliste samt på private ventelister. Dertil kommer at de færreste framelder sig ventelisten, hvis de takker ja til alternative institutionspladser.

Set i det lys giver det ikke mening at melde et tal ud, for det vil ikke være retvisende. Vi administrerer selv vores venteliste, og jeres opskrivning hos os har derfor ingen betydning for jeres opskrivning i det kommunale system. Ved en accept af en plads hos os, vil I forsat blive stående på den kommunale venteliste.

Hvad sker der så?
Der er ikke andet for end at skrive dit barn op på ventelisten og håbe på det bedste. Så hører du fra os når I kommer øverst på ventelisten.

Børnehuset Ønskelandet optager alle børn, og som udgangspunkt efter “først til mølle” princippet.

Vores egne vuggestuebørn har førsteret til pladser i børnehaven, og kommer derfor først i køen når børnehavepladser tildeles (Dog kan vi ikke garanterer en plads, hvorfor vi opfordrer forældre til, at skrive sig op på den kommunale venteliste også).

Derudover har søskende til allerede optagede børn fordelsret – og vi forbeholder os retten til at foretage konkrete pædagogiske vurderinger ved udbud af pladser i forhold til f.eks. alder og køn, så der kommer en god sammensætning på stuen.


Find os her

© Børnehuset Ønskelandet. All rights reserved.