Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Ønskelandet består af 5 forældre. Vi tilstræber både repræsentanter fra vuggestuen og børnehave. Hvert år vil én eller flere forældre blive udskiftet.

Forældrebestyrelsens opgaver er at repræsentere forældrene i Ønskelandet, med ønsker, forslag eller input. Derudover arrangerer forældrebestyrelsen forskellige arrangementer, bl.a. arbejdsdag, forældrefest, julemarkeder m.v.

Forældrebestyrelsen har i både vuggestue og børnehave en lille postkasse, hvor andre forældre har mulighed for at komme med inputs. De vil så blive drøftet på bestyrelsesmøder, som ca. forekommer 4-6 gange årligt.


Find os her

© Børnehuset Ønskelandet. All rights reserved.