Opsigelse af plads

Ønsker du at opsige dit barns plads i Børnehuset Ønskelandet, skal det bemærkes, at der er 2 måneders
opsigelse til d. 1 eller d. 15 i en måned.

Altså ønsker I at jeres barn skal starte i en anden institution pr. F.eks. 1. februar, så skal vi have besked senest (men gerne tidligere) d. 15 december.

Fristen sikrer, at vi kan nå at få et nyt barn ind til at dække pladsen, så institution og dermed børnene, ikke mister tilskud i en overgangsperiode.

Udmeldelse sker ved, at du/I sender en mail til rasmus@onskelandet.dk, hvornår du/I ønsker at udmelde jeres barn.

Ved overflytning til en kommunal institution, vil kommunen i visse tilfælde tilbyde at arrangere udmeldelsen af Børnehuset Ønskelandet for jer.
Dette betegner vi ikke som en gyldig udmeldelse, så for at sikre jer, at I overholder fristen, og ikke kommer til at betale ekstra, så skal I selv stå for udmeldelse.

OBS!!!                                                                                                                                                                          Ønsker I, at jeres barn skal starte i en anden institution inden opsigelsesperioden er udløbet, er I forpligtet til betale kommunens tilskud oven i forældrebetalingen i resten af opsigelsesperioden. 

Flytning til anden kommune

Hvis I flytter til en anden kommune, men ønsker at jeres barn skal blive i Børnehuset Ønskelandet, er det vigtigt at vi får besked, da det er barnets bopælskommune, der betaler tilskuddet til institutionen.

Vi gør opmærksom på at der i nogle kommuner er lavere tilskudsniveau end Ikast-Brande kommune og at I i givet fald vil blive bedt om at betale differencen.


Find os her

© Børnehuset Ønskelandet. All rights reserved.